Anna Pietrzak

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (KCPU)

Najbliższe są jej założenia nurtu poznawczo-behawioralnego oraz humanistycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i kieruje się zasadami etyki, z poszanowaniem dla godności i autonomii każdej osoby. Jest osobą empatyczną i zaangażowaną, a w pracy ważne jest dla niej stworzenie atmosfery zaufania, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, co sprzyja otwartości i swobodnej komunikacji.

Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, specjalizując się w Psychologii Klinicznej i Psychoterapii. Ukończyła również Studium Psychoterapii Uzależnień w Fundacji Vis Salutis w Łodzi.

 

Praktyki odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, na Oddziale Dziennym oraz w Poradni metadonowej. Staż zawodowy realizowała w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, pracując zarówno na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień, jak i na Oddziale Dziennym.

 

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Pracowała w prywatnym ośrodku terapii uzależnień oraz w poradni uzależnień i współuzależnień. Obecnie pracuje także w całodobowym ośrodku terapii uzależnień dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzonym na zasadach społeczności terapeutycznej.

 

Prowadzi terapię dla osób powyżej 18. roku życia, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i pornografii, a także dla osób współuzależnionych, DDA, DDD oraz bliskich osób uzależnionych (rodzice, rodzeństwo). Udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie, zmagającym się z zaburzeniami nastroju, lękowymi, depresyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości oraz trudnościami w relacjach i komunikacji z bliskimi.

Umów się na wizytę

Umów się na wizytę